Stäng
Hållbarhet Hos oss

Så jobbar vi med FN:s globala mål för hållbar utveckling

Bild på ny design

I vårt långsiktiga hållbarhetsarbete har vi valt ut 8 av FN:s 17 globala mål som vi bedömer vara mest relevanta för vår verksamhet och där vi kan bidra mest till de globala hållbarhetsutmaningarna. Här är ett exempel från mål 3, som handlar om god hälsa och välbefinnande, där vi skapar campusmiljöer som är inkluderande, tillgängliga och underlättar socialt umgänge. Det är M-platsen mellan Vasa 4 och 5 som nu är klar. Vi räknar med att tillhörande planteringar är på plats lagom till att vårfåglarna börjar kvittra.

#chalmersfastigheter #chalmers #göteborg #hållbarhetsarbete #globalamålen #mål3

Bild på ny design
Kundmeny
Gå till ..