Stäng
Johanneberg

Släng skräpet smart!

Nu finns våra solcellsdrivna papperskorgar på Chalmersplatsen! 
Big Belly är uppkopplade avfalls- och återvinningsstationer som själva rapporterar när de behöver tömmas. Den solcellsdrivna komprimatorn rymmer sju gånger sin egen volym innan den är full, vilket bland annat minskar hämtningsfrekvensen rejält. Testa våra Big Bellys nästa gång du passerar Chalmersplatsen!

Kundmeny
Gå till ..