Stäng
I trafiken

Storsatsning på vägteknik lyfter vägnätet!

Trafikverket har beslutat att finansiera ett nytt kompetenscentrum i vägteknik (KCV) med närmare en halv miljard kronor över en tolvårsperiod. Satsningen ska få bukt med de utmaningar som det åldrade svenska vägnätet står inför i fråga om ökade transporter och påverkan från klimatförändringar. Chalmers är en av de ingående parterna. 
– Vägteknik som område är stort och det blir komplext när man sätter det i ett större sammanhang som kräver en stor bredd av kompetenser. Med det nya centrumet ser vi möjligheterna, för en bred institution som vår, att kunna samlas runt en angelägen samhällsutmaning, bekräftar Henriette Söderberg, prefekt vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska högskola.
Arbetet kommer att märkas på fler institutioner inom Chalmers såväl som inom styrkeområde Transport.

Läs mer här: https://www.chalmers.se/aktuellt/nyheter/ace-trafikverket-finansierar-centrum-for-vagteknik/

Kundmeny
Gå till ..