Stäng
Hållbarhet Hos oss

The future is ours to create!

Kom och lyssna till tre inspirerande föreläsare på temat ”Entreprenörskap i en snabbt föränderlig värld”. Eftermiddagen hedrar Torkel Wallmark, som blev professor i innovationsteknik vid Chalmers tekniska högskola 1983, den första i Sverige. Hans unika bidrag till högskolan har lett till det framgångsrika profilområdet entreprenörskap på Chalmers.
Mer info och anmälan här:https://ui.ungpd.com/Issues/19f32738-9b92-4d25-9b25-602b86d6f956?AccountId=59f0dbeb-ca13-490c-9e72-b652aef9ef10&ContactId=036e9bed-ba84-48f9-8af4-b14c88972ec6&IssueId=19f32738-9b92-4d25-9b25-602b86d6f956&ir=e6ef1d54-5fc1-47cf-bdc8-c8a90c7be02f

Kundmeny
Gå till ..