Vi har stängt kontoret under veckorna 29, 30 och 31 (15/7 - 2/8). Vi är på plats igen den 5 augusti med nya krafter efter sommaruppehållet.

Under midsommarhelgen har vi stängt kontoret på midsommarafton fredagen den 21 juni och öppnar igen på måndag den 24 juni.

Ni når oss alltid via felanmälan på vår hemsidan och om ni har akuta ärenden så kan ni nå oss på journummer 031-772 49 37.

Pågående upphandlingar

Chalmersfastigheters ambition är att arbeta affärsmässigt i alla led i inköpsprocessen genom att utnyttja kompetensen och konkurrensen på leverantörsmarknaden. Vi vill skapa goda relationer med våra leverantörer som ska präglas av öppenhet, helhetssyn och långsiktighet.

Vår målsättning är att maximera vår nytta och vår leverans av konkurrenskraftiga miljöer till en av världens främsta tekniska högskolor och kombinera det med god kostnadskontroll. För att nå våra mål vill vi verka tillsammans med våra entreprenörer och leverantörer i förtroendefullt och stabilt samarbete. Projekt vi genomför i våra egna fastigheter handlar vi upp inom Chalmersfastigheter. De projekt som vi genomför i fastigheter som vi hyr in av andra fastighetsägare upphandlas oftast av respektive fastighetsägare.

Handlingar finns att hämta på:

Tendsign