Stäng
Johanneberg

Utegym i Vasaparken på idéstadiet!

Utegym Design

Just nu finns det spännande idéer om ett utegym i Vasaparken i Göteborg, närmare bestämt vid Chalmers E-village som är en mötesplats för innovation och entreprenörskap inne på Chalmers tekniska högskola. Vi stöttar idén med utomhusträning därför att den går hand i hand med vår vision om hållbara och inspirerande campus i världsklass. Projektet är inte beslutat ännu, utan är fortfarande på idéstadiet. Bilden nedan illustrerar hur det skulle kunna se ut. 
Vad tycker du? Vill du ha en mötesplats full av möjligheter för studenter, forskare, entreprenörer, uppstarts- och tillväxtbolag som vill samverka, dela idéer, utbyta kunskap och även träna tillsammans?

#chalmersfastigheter #chalmers #chalmersevillage #göteborg #utegym #vasaparken #hållbarhetsarbete #hållbaracampus #campusutveckling #campusmiljöer

Utegym Design
Kundmeny
Gå till ..