Stäng
Johanneberg

Verksamhetsbaserade CA-huset en lyckträff.

En av årets höjdpunkter har varit det ombyggda CA-huset på Campus Johanneberg som har fått en helt ny flexibel, digital och verksamhetsbaserad arbetsmiljö. Här finns plats för bland annat Rektor, Chalmers Verksamhetsstöd och HR. Under hösten flyttade 160 personer in i nyrenoverade lokaler som har en blandning av skrivbordsplatser, tysta rum, öppna mötesytor, telefonrum samt grupp- och konferensrum.

”CA-huset byggdes i den första etappen redan på 1960-talet, berättar kundansvariga Adam Vernhamn. Därefter har det varit ombyggt flera gånger. Husets långsmala, traditionella arkitektur bjöd in till att öppna upp ytorna till förmån för många mötesplatser i varierande storlekar. Vi började med att göra en verksamhetsanalys och tittade på hur medarbetarnas behov såg ut. Vad man hade för arbetsuppgifter, hur beroende man var av att sitta i en tyst och lugn miljö, hur det digitala behovet såg ut. När vi fått fram en palett av önskemål visste vi hur kontorslösningen skulle se ut. Nu finns det möjligheter att prata ostört i ett telefonrum, arbeta koncentrerat i en tyst zon, sitta vid ett ergonomiskt skrivbord, i en fåtölj eller en touch down plats. Det finns även flera olika typer av mötesrum och kreativa arbetsytor.”

”Vi har återbrukat de varor som har varit av bra kvalitet, annat har vi renoverat. Hela huset har fått nya fönster för att minska bullerproblemen från spårvagnstrafiken vid Chalmersplatsen. Vi har arbetat mycket med akustiken för att dämpa ljus och skapa en harmoniserad och lugn arbetsmiljö, till exempel har vi lagt in textilgolv för att minska stegljud. CA-huset har uppnått en miljöklassning Silver enligt Miljöbyggnad, vilket vi naturligtvis är mycket glada över.”

Säger Adam Vernhamn, kundansvarig CA-huset.

Klimat och miljöanpassade byggnader

Vår ambition är att alla nybyggnationer ska klimat- och miljöklassas enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad med nivån Guld. Hittills har vi två byggnader som har uppnått det; Kuggen på Campus Lindholmen och Johanneberg Science Park på Campus Johanneberg.

Gröna hyresavtal

Adam Vernhamn slår gärna ett slag för de gröna hyresavtalen som prioriterar frågor kring hållbarhet.

”Vi tecknar gröna hyresavtal med nya kunder. Grönt hyresavtal är en bilaga till hyresavtalet med konkreta, ömsesidiga åtaganden i lokalrelaterade frågor till exempel avfallshantering, energianvändning, tillgång till cykelparkering med mera.”

Kundmeny
Gå till ..