Återbruk är någonting vi sedan 2018 jobbar aktivt med – vårt mål är att till fullo nyttja återbrukat byggmaterial i samband med lokalanpassningar och utvecklingsprojekt.

Vi påbörjade vårt interna återbruksarbete i slutet av 2016 och det är nu någonting som syns mer och mer i vårt kontinuerliga arbete med att lokalanpassa kontor, laboratorier och undervisningssalar.

Att genomföra en lokalanpassning kan tillexempel innebära att man avlägsnar glaspartier och dörrar till förmån för större öppna ytor. Vad man sedan gör med materialet som avlägsnas har en stor påverkan på miljön; ofta slänger man fullgoda byggprodukter som veckan därefter efterfrågas på en annan plats, då man beställer nya.

Vi underlättar återbruket med en egenutvecklad app

Med hjälp av studenter från Chalmers har vi låtit utveckla en app genom vilken vi både kan inventera och kategorisera överblivna eller avlägsnade bygg-/inredningsprodukter. Sedan 2018 har våra projektledare och förvaltare kunnat använda appen för att söka efter sådant som blivit över, och som kanske efterfrågas av en annan hyresgäst. Det första steget för oss är alltid att se om det finns något begagnat att använda innan vi köper nytt; ett angreppssätt som 2018 resulterade i att vi nådde vårt mål på att spara 25 ton koldioxid genom återbruk.

Samarbete i Väst

Sedan början av 2019 ingår Chalmersfastigheter i projektet Återbruk Väst –ett samarbete mellan flera privata och offentliga fastighetsägare och arkitekter i Göteborg, samt IVL, Business Region Göteborg och Johanneberg Science park. Projektet finansieras av projektparterna samt Västra Götalandsregionen.
Läs mer om hur Återbruk Väst ska gynna en hållbar byggbransch

5 tips för att komma igång med återbruk

  • Sätt återbruksmål i er projekt- och förvaltningsorganisation (ta hjälp om ni inte har kompetensen själva)
  • Inventera vad ni har sparat i era förråd och använd detta istället för nyinköp
  • Materialinventera era vakanta lokaler innan ombyggnation
  • Påverka nya hyresgäster (tillsammans med arkitekt) så att återbruket maximeras
  • Sist men inte minst börja återbruka! Det är lättare än vad de flesta tror.

Användbara länkar