Materialval i Byggvarubedömning

Alla varor som projekteras för, byggs in eller används i byggnad och andra konstruktioner ska kunna spåras inför framtida ombyggnader eller rivningar. Med hjälp av Byggvarubedömningen (BVB) loggas alla materialval av och projektörer och/eller entreprenör som registrera varan i aktuell loggbok i BVB.

Beställaren upprättar loggboken i BVB. Varor som i BVB är bedömd som ”Rekommenderas” eller ”Accepteras” skall väljas i första hand. Är varan däremot bedömd som ”Undviks” eller ”Undviks pga bristande dokumentation” ska mängden/antalet ihop med placeringen specificeras i loggboken och varan får användas först efter skriftligt godkännande från beställaren. Det är alltid bättre att välja en produkt i BVB som bedömts som ”Undviks” eller ”Undviks pga bristande dokumentation” än en som inte finns med alls i BVB.

För åtkomst till loggboken i BVB krävs att Entreprenör har ett konto i BVB. Prisuppgifter för loggbok finns på BVB:s hemsida: https://byggvarubedomningen.se/om-oss/prislista-loggboksverktyg/

Vid behov kan vi som beställare erbjuda anlitade projektörer/entreprenörer utbildning i BVB.

Chalmersfastigheter är en del av Byggvarubedömningen

Våra materialval görs därför inom ramen för Byggvarubedömningen (BVB), en gemensam standard för miljöbedömning av varor som drivs tillsammans med Sveriges största fastighetsägare och byggherrar. BVB drivs som en icke vinstdriven ekonomisk förening och erbjuder medlemmarna ett gemensamt system för bedömning av byggvaror och ett webbaserat informationsverktyg. Som medlem i BVB bidrar Chalmersfastigheter i samverkan med övriga medlemmar till en användbar, informationsbas för hållbarhetsbedömda varor.

BVB gör sina bedömningar utifrån kemiskt innehåll, livscykelaspekter och den globala leverantörskedjan, alltså om produkten och materialet har blivit producerat under ansvarsfulla och hållbara förhållande (sociala kriterier). Verktyget gör genom loggboken att vi också kan spåra byggprodukter tillbaka i tiden om ny information uppkommit att någon produkt har ohälsosamt innehåll.