Hållbarhetsfrågor är en naturlig del av Chalmersfastigheters verksamhet. Vår ambition är att så långt det är möjligt fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen. Vi ska agera hållbart och även kunna ta ansvar längre ner i leverantörskedjan. För att kunna fokusera på val av rätt material krävs samverkan med leverantörer, tillverkare och även branschkollegor.

 

Chalmersfastigheter är en del av Byggvarubedömningen

Våra materialval görs därför inom ramen för Byggvarubedömningen (BVB), en gemensam standard för miljöbedömning av varor som drivs tillsammans med Sveriges största fastighetsägare och byggherrar. BVB drivs som en icke vinstdriven ekonomisk förening och erbjuder medlemmarna ett gemensamt system för bedömning av byggvaror och ett webbaserat informationsverktyg. Som medlem i BVB bidrar Chalmersfastigheter i samverkan med övriga medlemmar till en användbar, informationsbas för hållbarhetsbedömda varor.

BVB gör sina bedömningar utifrån kemiskt innehåll, livscykelaspekter och den globala leverantörskedjan, alltså om produkten och materialet har blivit producerat under ansvarsfulla och hållbara förhållande (sociala kriterier). Verktyget gör genom loggboken att vi också kan spåra byggprodukter tillbaka i tiden om ny information uppkommit att någon produkt har ohälsosamt innehåll.

Materialval i Byggvarubedömning för projektörer och entreprenörer

Alla varor som projekteras för, byggs in eller används i byggnad och andra konstruktioner ska kunna spåras inför framtida ombyggnader eller rivningar. Utöver det hjälper Byggvarubedömningen (BVB) oss att välja vilken produkt som ska användas utifrån fastställda funktions- och kvalitetskrav. Projektörer och/eller entreprenör registrera varan i aktuell loggbok i Byggvarubedömningen.

Varor som i Byggvarubedömningen är bedömd som ”Rekommenderas” eller ”Accepteras” skall väljas i första hand. Är varan däremot bedömd som ”Undviks” ska mängden/antalet ihop med placeringen specificeras i loggboken och varan får användas först efter skriftligt godkännande från beställaren. Det är alltid bättre att välja en produkt i Byggvarubedömningen som bedömts som ”Undviks” än en som inte finns med alls i Byggvarubedömningen.

Beställaren upprättar loggboken i BVB.

För åtkomst till loggboken i BVB krävs att Entreprenör har ett konto i Byggvarubedömningen. Prisuppgifter för loggbok finns på BVB:s hemsida: https://byggvarubedomningen.se/om-oss/prislista—kund/#Chapter

Beställaren kan erbjuda utbildning i BVB om det finns önskemål om det.