Hållbarhetsfrågor är en naturlig del av Chalmersfastigheters verksamhet. Vår ambition är att så långt det är möjligt fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen. Vi ska agera hållbart och även kunna ta ansvar längre ner i leverantörskedjan. För att kunna fokusera på val av rätt material krävs samverkan med leverantörer, tillverkare och självklart även branschkollegor.

 

Chalmersfastigheter är en del av Byggvarubedömningen

Våra miljöval görs därför inom ramen för Byggvarubedömningen (BVB), en gemensam standard för miljöbedömning av varor som drivs tillsammans med Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar. BVB drivs som en icke vinstdriven ekonomisk förening och erbjuder medlemmarna ett gemensamt system för bedömning av byggvaror och ett webbaserat informationsverktyg.

Samverkar för en giftfri bebyggelse

Produkter som används vid anläggning, underhåll och ombyggnader påverkar i hög grad den totala miljöpåverkan. I vår bransch används fortfarande material med miljöfarliga ämnen och nya produkter tillkommer ständigt på marknaden, inte minst genom att den globala handeln ökar. Som aktiv medlem i Byggvarubedömningen utvecklar Chalmersfastigheter i samverkan med övriga medlemmar en användbar, informationsbas för hållbarhetsbedömda varor. Vi uppmuntrar dessutom leverantörer och producenter till en produktutveckling av byggvaror som är fri från miljö- och hälsofarliga ämnen.

Gemensamt webbaserat verktyg

Vårt gemensamma verktyg är en webbaserad materialdatabas med loggbokföringsmöjligheter. I databasen finns miljöbedömningar för många produkter och varor inom fastighetsbranschen vilket ger överblick, insikt och kunskap. Med hjälp av Byggvarubedömningen kan vi tillsammans med projektörer och entreprenörer upprätta en loggbok med miljöbedömda byggprodukter. Verktyget hjälper oss att välja vilken produkt som ska användas utifrån fastställda funktions- och kvalitetskrav i vår miljöplan. Chalmersfastigheter verkar för en giftfri bebyggd miljö.