Chalmersfastigheter följer Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som gäller inom hela EU. Läs mer om hur vi jobbar med GDPR och skyddar dina personuppgifter.

GDPR reglerar behandling av personuppgifter. Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel kontraktsnummer på hyresavtal, rumsnummer eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Behandling av personuppgifter

”Behandla” är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar för Chalmersfastigheter gör med dina personuppgifter. Det kan vara fråga om att ta in, registrera, lagra, komplettera eller ändra uppgifter. Vid besök på Chalmersfastigheter.se så anonymiseras din IP-adress och kan därmed inte kopplas till en individ eller anses vara en personuppgift.

När behandlas personuppgifter?

Chalmersfastigheter registreras dina personuppgifter när du exempelvis felanmäler och använder ditt passerkort. Om du skickar e-post till Chalmersfastigheter eller kontaktar oss via vår hemsida så kan vi behöva spara och lagra informationen i våra system. När du köper ett parkeringstillstånd för campus verifierar vi att du är behörig köpare enligt villkoren. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från Chalmersfastigheter. Detta är några exempel på tillfällen då Chalmersfastigheter behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter vid felanmälan

Eftersom alla kan läsa felanmälningsärenden är det viktigt att den som gör en felanmälan inte anger något personrelaterat i fritextfältet (t.ex. hälsouppgifter, för- och efternamn).

Du har rätt att bli informerad

Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, vilka uppgifter detta är. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad.

Kontakta Chalmersfastigheter

Har du frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter enligt Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kan du kontakta Chalmersfastigheter.

E-post
info@chalmersfastigheter.se

Postadress
Chalmersfastigheter AB
412 96 Göteborg

Personuppgiftsbiträdets skyldigheter

Du rapporterar både om du vet att det inträffat en incident, om du misstänker att det har inträffat en incident eller om du ser en risk för att det kan inträffa en incident. Det viktigaste är att anmälan görs omgående till oss även om utredningen ännu inte är klar. Därefter rapporteras incidenten eventuellt till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), vilket ska ske inom 72 timmar från det att den upptäckts.

Mer om hur vi hanterar personuppgifter