Vår vardag handlar om att förvalta och utveckla Chalmers fastigheter och mötesplatser. Detta genom att använda resurser effektivt, främja välmående och minska klimatpåverkan så att bästa förutsättningar skapas för utbildning, forskning och samverkan.

Hållbara campus i världsklass

Vår vision är ”Hållbara och inspirerande campus i världsklass” och det betyder att vi stödjer Chalmers på alla sätt i deras arbete med att bli ett internationellt ledande tekniskt universitet i en campusmiljö av världsklass.

Vi är hjälpsamma, engagerade och handlingskraftiga

Utgångsläget kan inte vara bättre: till våra kunder kan vi erbjuda centralt belägna lokaler och kvalitetstänkande in i minsta detalj.

Vi är starkt engagerade i det vi gör och tror på att proaktivitet och nyfikenhet leder till utveckling i såväl stort som smått. Vi är lyhörda inför våra hyresgästers behov och önskemål. Vi är också flexibla i att hitta rätt lösning, både vad gäller utformningen av lokaler, omgivning och servicenivå.

Genom att vara hjälpsamma, engagerade och handlingskraftiga säkrar vi att vi når bästa möjliga resultat.

Vi håller det vi lovar!

Användbara länkar