Aktuella priser för dig som är behörig att köpa parkeringstillstånd för Campus Johanneberg och Campus Lindholmen.

Campus Johanneberg

Parkeringstillstånd som gäller både för Campus Johanneberg inklusive plan 4 parkeringshus Gröna Mossen samt Campus Lindholmen. Alla priser är inklusive moms.
För parkeringstillstånd i parkeringshuset Gröna Mossen, plan 1-3, Chabogaraget, Kårhusgaraget samt Patriciagaraget kontakta Star Park, info@starpark.se

  • Månadskort: 570 kr löper på tills vidare med 1 kalendermånads uppsägning.
    Du betalar ett tillägg för laddning 10kr/tim om du står på en laddplats med en effekt på 3,7 kW
  • Behörighetskort: 400 kr/ år, 5 kr/tim 08-18. Övrig tid 2 kr/tim. Dagbiljett max 50 kr/dygn. För laddning tillkommer 10 kr/tim.
  • I appen kan du lösa dagbiljett och avgift för övrig tid. Behörighetskortet köper du här.

Campus Lindholmen

  • Månadskort: 500 kr, löper på tills vidare med 1 kalendermånads uppsägning. Dagbiljett max 50 kr/dygn. För laddning tillkommer 10 kr/tim.
  • Behörighetskort: 400 kr/ år, 5 kr/tim 08-18. Övrig tid 2 kr/tim. För laddning tillkommer 10 kr/tim.
  • Parkeringstillstånd Lindholmen gäller även som behörighetskort på Campus Johanneberg.
  • I appen kan du lösa dagbiljett och avgift för övrig tid. Behörighetskortet köper du här.

Alla priser är inklusive moms.