Chalmersfastigheters hållbarhetsarbete utgår från de ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiven. Så här jobbar vi!

Det innebär att vi i våra upphandlingar försöker uppnå bästa möjliga affärsvillkor men även att våra leverantörer har arbetslivsvillkor som uppfyller våra hållbarhetskrav och att deras arbetsgivare uppfyller vår Uppförandekod för leverantörer.

Genom att många lokalanpassningar sker i byggnader där våra hyresgäster bedriver verksamhet eller att det är flera leverantörer som vistas på arbetsplatsen/campus har vi även tagit fram Ordnings- och skyddsregler som ska efterlevas.

Underentreprenörer

Ni som entreprenörer i en lokalanpassning eller annat byggprojekt får inte anlita egna underleverantörer. Ni ska i första hand anlita de leverantörer som Chalmersfastigheter har ramavtal med. Information om vilka dessa är kan ni få av beställaren. Om det av någon anlednings inte fungerar så får ni anlita era egna underentreprenörer men då först efter att ni fått ett godkännande av vår beställare så att vi först kan kontrollera er underleverantör.

Nödläge

I de nödlägen du behöver hjälp av fastighetsägaren ringer du till vår jour: 031-772 49 37. Behöver du rapportera en allvarlig incident ringer du beställaren. Svarar inte beställaren eller att det är efter kontorstid så ringer du journumret ovan. Efter det akuta skedet rapporterar du in händelsen i IA-systemet.