Affärsidé & värderingar

Chalmersfastigheters affärsidé är att förvalta och utveckla Chalmers fastigheter och mötesplatser genom att använda resurser effektivt, främja välmående och minska klimatpåverkan så att bästa förutsättningar skapas för utbildning, forskning och samverkan.

Värderingar som avspeglas i allt vi gör

  • Vi är hjälpsamma
  • Vi är engagerade
  • Vi är handlingskraftiga

Användbara länkar