Navigera på kartan nedan för att hitta parkeringsplatser och laddstolpar på våra områden.
Ladda ner alternativ parkeringskarta för att se vilka parkeringar som gäller med ditt Chalmers parkeringstillstånd.