Uppförandekod för Chalmersfastigheter

Chalmersfastigheter ska vara föregångare i utveckling, byggande och förvaltning för ett hållbart och inspirerande campus i världsklass. Detta gör vi utifrån vår ambition att ligga i utvecklingens absoluta framkant; genom nya idéer och tekniker för mötesplatser, grönt byggande och minskad energianvändning. I det arbetet är ansvarsfulla och goda relationer med våra leverantörer väsentligt för våra framsteg. Våra hållbarhetskrav tillsammans med uppförandekoden utgör grundkrav för det hållbarhetsarbete som vi förväntar oss att våra leverantörer bedriver.

Om du misstänker korruption, mutor, jäv, oegentligheter rörande arbetsvillkor och brott mot skattelagstiftningen, hos Chalmersfastigheter kan du anmäla det. Därför behövs en uppförandekod som betonar det förhållningssätt som gäller inom Chalmersfastigheter och i våra kontakter med avtalsparter och samhället i övrigt.