Chalmersfastigheters hållbarhetskrav utgår från de ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiven.

Chalmersfastigheter ska vara föregångare i utveckling, byggande och förvaltning för ett hållbart och inspirerande campus i världsklass. Detta gör vi utifrån vår ambition att ligga i utvecklingens absoluta framkant; genom nya idéer och tekniker för mötesplatser, grönt byggande och minskad energianvändning. I det arbetet är ansvarsfulla och goda relationer med våra leverantörer väsentligt för våra framsteg. Dessa hållbarhetskrav utgör grundkrav för det hållbarhetsarbete som vi förväntar oss att våra leverantörer bedriver.