Enligt Chalmersfastigheters ordnings- & skyddsregler (punkt 3) ska samtliga tillbud, olyckor, skador och säkerhetsbrister som identifierats, oavsett om det rör arbetsmiljön eller miljö, och blir kända av entreprenören anmälas till oss som beställare via IA-systemet, så snart det akuta skedet är åtgärdat.

Tänk på att vissa incidenter/olyckor även ska anmälas till berörd myndighet utan dröjsmål enligt de lagkrav som finns.

Hur du får tillgång till IA-appen anges i ”IA-appen – En kort introduktion för Chalmersfastigheters entreprenörer” som du finner till höger på denna sida. Inloggningsuppgifterna skickas ut till respektive ramavtalsleverantör.

Om du har frågor om IA-systemet kontakta Katarina Hagdahl, KMA-ledare. Kontaktuppgifterna finner du under Medarbetare.