Chalmersfastigheter vill förenkla tillvaron för våra kunder och hyresgäster. Hos oss ska du kunna fokusera på din verksamhet; vi tar ansvar för din trivsel genom att se till att allt fungerar i våra fastigheter. Vi vill erbjuda tillgång till mötesplatser som stimulerar till kreativa möten; campus och inspirerande och hållbara kunskapsmiljöer som attraherar de bästa talangerna från hela världen.