Parkering på Chalmersområdet 2020

Chalmersfastigheter samarbetar med Parkering Göteborg som har fått i uppdrag att hantera försäljning, bevakning och frågor kring parkering på Chalmersområdet.

Har du frågor om parkering vänder du dig till Parkering Göteborgs kundtjänst 8.00-16.30, helgfria vardagar: 031-774 37 00 eller kundtjanst@parkeringgoteborg.se

Besökande

Du som tillfälligt besöker området kan betala med appen Parkering Göteborg eller med kort i betalautomater.

Parkeringstillstånd med behörighet

På Chalmersområdet finns det flera olika typer av parkeringstillstånd som du som anställd, student eller hyresgäst hos Chalmersfastigheter kan köpa.
Parkering Göteborg har rätt att kontrollera att du är behörig att köpa tillstånd.

Parkeringsvillkor

Parkering sker i mån av plats och du är alltså inte garanterad parkeringsplats. Tillgången kan variera beroende på pågående markarbete, byggnation eller andra avstängningar. Under perioden i april då Cortégen byggs är till exempel Gibraltarvallen delvis avstängd. Parkeringstillståndet är personligt och får inte överlåtas eller säljas vidare. Endast ett per person och år kan köpas.

Miljöfordon

Inom Chalmersområdet gäller ordinarie parkeringsavgift.

Platser för rörelsehindrade och tillfälliga p-platser

Personliga p-platser kan ordnas till funktionshindrade som har tillstånd utfärdat av Göteborgs Stads trafikkontor. Om du har ett tillfälligt funktionshinder kan du får parkeringsplats i anslutning till arbetsplatsen under en kortare period. Kontakta din personalhandläggare. I övrigt gäller samma regler som Göteborgs Stad tillämpar.

Parkering i låsta p-hus

Vill du parkera i p-hus krävs att din behörighet aktiveras även på Chalmers passerkort i de aktuella kortläsarna. Behöriga är de som har ett giltigt parkeringstillstånd eller om annat avtalats. Skicka in dina uppgifter till kundtjanst@parkeringgoteborg.se  Ange vilket hus det avser, period och löpnummer på ditt parkeringstillstånd samt det T- eller MFC-nummer som står på ditt passerkort.  För öppettider av parkeringshus, se skyltning på plats.

Laddning av elbilar

För att parkera på p-platser med laddning behöver du ett laddtillstånd av en kostnad på 300 kr/mån som komplement till ditt p-tillstånd (grönt tillstånd utgår).
Laddtillstånd säljs som digitalt tillstånd.
Du som har ett p-tillstånd och laddar sällan betalar 5kr/ h i appen för tiden du laddar. Kontakta kundtjanst@parkeringgoteborg.se för mer info.

 

Har du frågor om parkering vänder du dig till Parkering Göteborgs kundtjänst 8.00-16.30 helgfria vardagar: 031-774 37 00 eller kundtjanst@parkeringgoteborg.se

Användbara länkar

Ändrade villkor för SMS-parkering

Läs mer om hur det berör dig här.