Vi samarbetar med Star Park angående parkering på Chalmersområdet.

Vill du köpa parkeringstillstånd ?

Du som vill köpa parkeringstillstånd klicka på denna länken.

Har du övriga frågor läs mer under flikar ovan eller kontakta Starpark Tel: 0771-190003 Öppettider måndag till fredag  8:00-17:00 eller på info@starpark.se

 

Har du frågor som rör förändringsarbetet med parkering kontakta oss på ptillstand@chalmersfastigheter.se .

Parkering på Chalmersområdet

Chalmersfastigheter samarbetar med Star Park som har fått i uppdrag att hantera försäljning, bevakning och frågor kring parkering på Chalmersområdet.

Kontrollavgift

Vill du invända mot en kontrollavgift utfärdad av Star Park gör du det via deras hemsida under frågor och svar på starpark.se . De vanligaste orsakerna till kontrollavgift eller parkeringsanmärkning kan vara:

  • Inte betalat avgift eller inte betalat tillräckligt för den parkeringstid som används
  • Inget giltigt parkeringstillstånd för en plats som är förhyrd eller där särskilt tillstånd erfordras
  • Parkerat där det råder parkeringsförbud

Besökande

Du som tillfälligt besöker området kan betala parkeringsavgiften samt laddningsavgiften med appen ePark som finns där man laddar ner appar. Priser och villkor finner du i appen.

Anställda- och studenter på Chalmers samt Chalmersfastigheters hyresgäster

På Chalmersområdet finns det flera olika typer av parkeringstillstånd som du som anställd, student eller hyresgäst hos Chalmersfastigheter är behörig att köpa klicka på här för att köpa parkeringstillstånd.

Tillfällig parkering vid olika verksamhets- och studentevenemang samt service p-tillstånd vid verksamhetsbehov

För mer information samt ansökan om ”Tillfällig parkering” vänligen kontakta oss på: ptillstand@chalmersfastigheter.se

För arbeten som kräver arbetsfordon nära byggnader kan P-tillstånd / 4 timmars servicekort köpas av vår p-operatör som för närvarande är Starpark.

2024 är priset 400 kr/ månad exkl. moms och p-tillståndet tillåter parkering i högst 4 timmar på markerade p-platser (där Chalmers tillstånd gäller) och ej markerade ytor på campus Lindholmen och Campus Johanneberg. Observera att inga dörrar eller utfarter och infarter får blockeras.

I övrigt får våra entreprenörer köpa månads p-tillstånd för sina övriga (inkl. privata) fordon på Gibraltarvallen respektive p-hus Lindholmen, för mer info kontakta vår p-operatör.

Entreprenörer hänvisas till info@starpark.se

Elbilsladdning

Laddboxarna/eluttagen är på 3,7 kW/h och har en avgift på 10kr/h och laddning debiteras för faktiskt förbrukat med 3 kr/ kWh inkl. moms.

OBS! Gäller samtliga p-taxor och p-tillstånd.

Du startar laddning genom att ansluta din elkabel och avslutas med att dra ut den. under tiden som elkabeln är inkopplad ska p-taxa + elavgift erläggas. I appen visas den aktuella elladdningskoden.

El- och hybridfordon får parkera på laddplatserna utan att ladda.

Användbara länkar

Betalautomater

Från 1 januari finns inga betalautomater.

Betalning sker i appen, SMS eller startas med telefonsamtal.

 

Laddtillstånd utgår. Parkering på laddplats medför 10kr/tim i tillägg.

 

Max 24 timmars parkering på utomhusplatser, gäller ej förhyrda platser.