Ibland inträffar något som leder till förändrade behov vilket kan inbegripa val av lokal. Här hittar du information vem du ska kontakta.

Uppsägningstid

Ett lokalhyresavtal har en överenskommen uppsägningstid. Hur lång din är framgår av hyresavtalet.

Uppsägning

Förändras ditt lokalbehov så kontakta din Kundansvariga så att vi gemensamt kan hitta en långsiktig lösning.

Visar det sig att du i alla fall behöver flytta verksamheten och göra antingen en uppsägning för avflyttning eller villkorsändring så ska den vara skriftlig och skickas till vår postadress.

Uppsägning av abonnemang

Inför din utflyttning är det viktigt att du säger upp de avtal som är kopplade till lokalen, exempelvis till leverantörer av el, tele, IT och försäkringar. Glöm inte heller att göra adressändring i god tid så du säkrar din framtida post.

Återställande

Om vi inte avtalat något annat i hyresavtalet så ska du återställa alla ombyggnads- och eller ändringsarbeten, ta bort din egendom och återställa lokalen i ursprungligt skick innan du flyttar ut.

Besiktning av lokalen

Avflyttningsbesiktning av din lokal är ett krav. Du måste beställa besiktning i god tid innan du flyttar ut. Detta gör du genom att kontakta din drifttekniker. Under besiktningen går en representant från oss igenom lokalen tillsammans med dig. Vi bedömer skicket på lokalen vid utflyttning – jämfört med skicket vid inflyttning.

 Flyttstädning

En flyttstädning innebär en professionell, noggrann städning av din lokal som behöver vara utfört innan utflyttningsdagen.

Överlåtelse

Önskar du överlåta hyresrätten för lokalen till någon annan som övertar verksamheten krävs samtycke från oss. Kontakta din Kundansvariga för mer information om hur du går tillväga.

 

Användbara länkar