Vi skapar hållbara och inspirerande campus och mötesplatser i världsklass. På detta sätt bidrar Chalmersfastigheter till att Chalmers får så bra förutsättningar som möjligt för att uppnå sitt mål – att vara ett internationellt ledande tekniskt universitet. En viktig del i vårt arbete är att stötta och synliggöra Chalmers vision ”För en hållbar framtid” och här spelar utformningen av campusmiljöerna en avgörande roll.

Fastighetsbolaget som bidrar till utveckling av det hållbara samhället

Hållbarhetsarbetet är en naturlig del i allt vi gör och vi ska använda resurser effektivt, främja välmående och minska klimatpåverkan. Målet är inspirerande och hållbara kunskapsmiljöer som skapar bästa förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan som kommer alla till nytta. Campus som lockar till sig de bästa talangerna från hela världen.

Vår vardag och drivkraft: inspirerande campus och mötesplatser

Chalmers verksamhet är samlad i campus på Lindholmen och Johanneberg samt vid Onsala rymdobservatorium. Vi möjliggör även möten, event och konferenser på en unik historisk mötesplats i centrala Göteborg: Chalmersska huset – fastighet från 1808 som ägdes av William Chalmers, grundare av Chalmers tekniska högskola. Förutom att förvalta och utveckla fastigheter och lokaler erbjuder vi också studentbostäder på Campus Johanneberg.