Stäng
I trafiken

Chalmers presenterar ramverk för Elscootrar

Elscootrar har blivit en bekant syn i städer över hela världen under de senaste åren, med många nya företag som hyr dem för användning. Men deras ankomst har också medfört nya säkerhetsproblem. Nu presenterar forskare från Chalmers ett ramverk för att jämföra hur olika mikromobilitetsfordon, som elscootrar, och cyklar rör sig i städer, en metodik som kan gynna både företag och kommuner och – viktigast av allt – bidra till att förbättra trafiksäkerheten.
– Elscootrar är inte nödvändigtvis farligare än cyklar, men de uppfattas ofta som sådana, möjligen på grund av deras obekanthet och beteende hos sina förare, förklarar Marco Dozza, professor i aktiv säkerhet och väganvändarbeteende på Chalmers och huvudförfattare till den nya studien. Läs mer här: https://www.chalmers.se/en/departments/m2/news/Pages/How-e-scooters-can-safely-operate-in-a-city-.aspx

Illustration: Yen Strandqvist
Kundmeny
Gå till ..