Stäng
Hållbarhet Johanneberg

Nu är bygget av Tracks Lärandemiljö igång!

Tracks blir Chalmers nya, kreativa mötesplats i modern maker-spacer-miljö på Campus Johanneberg. Tracks är ett nytt utbildningsformat som består av valbara kurser öppna för Chalmers studenter och alumner. Här kan man ta sig an verkliga, samhällsviktiga utmaningar och prova på nya arbetssätt anpassade för morgondagens arbetsliv. Vi deltar i projektet genom att bygga om lokaler i SBIII och Betonghallen till Tracks nya lärandemiljö.
Satsningen på Tracks sträcker sig över tio år och är en av de största som genomförts inom utbildningsområdet under högskolans 190-åriga historia. 
Läs mer här:

https://student.portal.chalmers.se/sv/aktuelllt/Sidor/Forsta-spadtaget-for-framtidens-larandemiljo.aspx

#chalmersfastigheter #chalmers #campusjohanneberg #göteborg #trackslärandemiljö #hållbarhetsarbete
Bilden är en visualisering av inomhusmiljön i nya lokalerna. Bild: Arkitekt & Visualisering: CaseStudio AB.

Kundmeny
Gå till ..