Stäng
Johanneberg

Nu har vi sålt studentbostadshuset Chabo!

Ja, nu har vi sålt Chabo som ligger på campus Johanneberg, med adress Kemivägen 7A och B. Köparen är Stiftelsen Chalmers Studentbostäder.
Bakgrunden till affären är att Stiftelsen Chalmers tekniska högskola vill avyttra delar av fastighetsbeståndet som en del i att finansiera Chalmers strategi att nå sin vision om att bli ett tekniskt universitet i världsklass och genomföra projektet Ett samlat campus med flytt av verksamhet till campus Johanneberg. Studentbostäderna ligger nära föreläsningssalar, kårhuset och biblioteket.
– Studentbostadshuset Chabo är en av de byggnader inom Chalmersfastigheters bestånd som är färdigutvecklad och därför lämplig att avyttra i rådande marknadsläge. För att kunna stödja Chalmers vision och bidra till att förverkliga utvecklingen av Chalmers campus känns det positivt att frigöra kapital. Genom denna försäljning skapar vi nytta för Chalmers verksamhet och studenter, kommenterar vår VD Nicklas Arvidsson.

Kundmeny
Gå till ..