Stäng
Projekt

Nu testas lokal energimarknad på Chalmers

Bild på Lokal Lokal energimarknad design

När projektet Fossil-free Energy Districts (FED) går i mål har den första lokala energimarknaden i Europa, som kombinerar de tre energibärarna el, värme och kyla, etablerats på Chalmers campus Johanneberg. ​Chalmersfastigheter deltar som partner i projektet.

Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan men även för att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor. Drivna av dessa utmaningar inför framtiden och med AI-teknik som möjliggörare, har FED-projektets nio partners byggt ett sådant system på Chalmers campusområde. Därmed har positionerna flyttats fram för lokala energisystem att bli en möjlig pusselbit i energiomställningen.

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Lokal-energimarknad-forst-att-testas-pa-Chalmers.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=FX2s8CY7_cc&feature=youtu.be

Kundmeny
Gå till ..